وروستني معلومات 2018.6.29

د مڼې د ډول د ترکیب د پلټلو سیستم چې نه مطابقت لرونکی، نیمه مطابقت لرونکی او مطابقت لرونکی حالت بیانوي

په مهربانۍ سره د مڼې د څو ځنګلي نوعو یا قسمونو یا ډولونو ځانګړتیاوې د ننه کړئ او د ښکاره کېدونکي لیست څخه یې غوره کړئ

(که چیرې مو له لیست څخه غوره نه کړ نو تاسو پلټنه نه شی کولای)

په مهربانۍ سره د ګردې په والد یا د اویول په والد کیکاږئ

د غیرالقاح شوې تخمې (اویول) والد  د ګردې والد

په مهربانۍ سره پلټنه کیکاږئ (کله چې پلټنه پای ته ورسیده مهربانۍ سره په ړنګولو باندي کیکاږئ)

په بشپړ ډول نه مطابقت لرونکی (صفر ٪)

نیمه مطابقت لرونکی (۵۰ – ۷۵ ٪)

په بشپړ ډول مطابقت لرونکی (۱۰۰ ٪)

د اخځ په شمیره باندي د کرسر په ايښودلو سره ټول استنادي معلومات د لیست په توګه څرګندیږي

د S-RNase آلیل د تشخیص کړنلاره

د S هلوټایپ نوم ایښودنه